DER SIFU (MEISTER)

Sifu Peter Frömke

Sifu Peter Frömke

Sifu Lee Kam Wing / Grossmeister

Sifu Lee Kam Wing / Grossmeister

Sifu P. Frömke und Grossmeister Lee Kam Wing Seminar England 2010

Sifu P. Frömke und Grossmeister Lee Kam Wing Seminar England 2010

Si Gung Lee Kam Wing und Sifu P. Frömke (Harz 2009)

Si Gung Lee Kam Wing und Sifu P. Frömke (Harz 2009)